Tuesday, November 30, 2010

ആത്മഹത്യ

സൗഭാഗ്യ രാത്രികളില്‍ പുനര്‍ജ്ജനിച്ച
ജീവന്‍റെ നാമ്പുകളെ പിച്ചി ചീന്താന്‍ പറയയോ
അവരെന്‍ പ്രണയത്തിന്‍റെ ദുഃഖ സാക്ഷികള്‍.....

കാച്ചിയ എണ്ണയുടെ മണമുള്ള തലയിണയില്‍
നെരിഞ്ഞമര്‍ന്ന മുല്ല പൂക്കള്‍ പോലെ
വിളറി വെളുത്തൊരു ശിലയായെന്‍ മേനി.....

ശൂന്യഹസ്തത്തില്‍ ചുവപ്പ് ചാലുകള്‍
കീറുന്ന ബ്ലേഡില്‍ നിന്നിറ്റു വീഴുന്നു
നിനക്കായി വീണ്ടും രക്ത പുഷ്പാന്ജലികള്‍.....

അറ്റുപോയി ജീവന്‍റെ ചരടെങ്കിലും                 
മിഴിയിതളില്‍ ഒരു മുത്തായി ഊറി
നില്പൂ കണ്ണുനീര്‍ കണങ്ങള്‍.....

എന്‍ ശപിക്കപെട്ട ഓര്‍മ്മകളുടെ
നിഴല്‍ വിരിക്കാതെ ഞാന്‍ ചരിക്കട്ടെ
കൂരിരുട്ടിന്‍റെ പടുകുഴിയിലേക്ക്.....


                                                                       - ശ്രുതി വില്‍‌സണ്‍ തേക്കത്ത്

ഊഴവും കാത്ത്

ഏതോ ജോത്സ്യന്‍റെ  കവടികള്‍ തീര്‍ക്കുന്ന
ഭാഗ്യ നിര്‍ഭാഗ്യങ്ങളുടെ കുരുതി കളത്തിലേക്ക്.....

ഓരോ ചുവടിലും മരണം മാടി വിളിക്കുന്ന അറവു മൃഗത്തെ പോലെ
ഇനിയവളെ  കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തു പ്രണയമോ ദുര്‍മരണമോ.....

സെന്‍ട്രല്‍ ജയിലിലെ വാണ്‍ഡഡ് ലിസ്റ്റില്‍ തന്‍റെ ഊഴവും
കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തടങ്കല്‍പുള്ളിയെ  പോലെ.....
ഇന്നേതോ വിവാഹ  ബ്യുറൊയുടെ  പരസ്യപ്പലകയിലിങ്ങനെ
വില്‍ക്കാന്‍ കെട്ടികിടക്കുന്ന കച്ചവട ചരക്കു പോലെ.....

സദാചാരത്തിന്‍റെ വക്താക്കളായി എത്തുന്നു ചെറുക്കനും കൂട്ടരും
വാക്കും നോക്കും അളന്നു, തീര്‍പ്പ് കല്‍പ്പിക്കുവാന്‍.....
അവളെ  കീറിമുറിച്ചു വിചാരണ നടത്തുവാന്‍
അളക്കാതെ തൊട്ടറിയാതെ പോയതൊരാ  ഹൃദയം മാത്രം.....

പൊന്നില്‍ കുളിച്ചു പട്ടില്‍ തിളങ്ങുന്ന മകളെ കണ്ടു
നിര്‍വൃതിയോടെ ജന്മസായൂജ്യമണയുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും.....
നീറുന്ന നെഞ്ചകം ഒരു ചിരിപ്പുതപ്പിട്ടു മൂടി
മംഗളാരവങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒരു ചെറു തേങ്ങലോടെ പടിയിറങ്ങുന്നവള്‍.....

പിന്നെ അവന്‍റെ കപട ആഭിജാത്യം കാത്തു  വച്ചീടാന്‍
ഭര്‍തൃ ഗൃഹത്തില്‍ ഒരു അലങ്കാര വസ്തുവായി തീരുന്നു.....
ബന്ധനത്തില്‍ തളച്ചീടാന്‍ കഴുത്തില്‍ താലി കോര്‍ത്ത ആന ചങ്ങലയും
നെറ്റിയില്‍ പതിവ്രതാ സ്റ്റാമ്പ്‌  പതിച്ച പോലൊരു  സിന്ദൂര പൊട്ടും.....


 മദ്യ ഗ്ലാസ്സുകള്‍ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ചീറ്സിനിടയില്‍ ആഘോഷത്തിന്‍റെ  ഇരമ്പലിനിടയില്‍ ഇരയുടെ രോദനം കേള്‍പ്പിക്കാതെ.....
ആരുമറിയാതെ  ഒടുങ്ങുന്ന സ്ത്രീ ജന്മങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഇന്നവളും
 ഇച്ഛാ ഭംഗം വന്ന നാഗകന്യയെ പോലെ പ്രതികാര ദാഹിയായി..... 

നിശയുടെ മൂന്നാം യാമത്തില്‍ നെഞ്ചും വിരിച്ചു പുലിയായി  
അവളുടെ ഉടല്‍ പ്രാപിക്കാന്‍ എത്തുന്ന  അവനറിയുന്നില്ല.....
അവന്‍  വെറും കഴുകനാണവള്‍ക്ക്, ശവം കൊത്തിവലിക്കുന്ന കഴുകന്‍
അവിടെ അവന്‍ പരാജയപ്പെടുന്നു, അവള്‍ ആദ്യമായി ജയിക്കുന്നു.....

Monday, November 29, 2010

The Guy Who Taught There Is No 'I' in 'WE' & There Is Only 'V' in 'LOVE'

   I consider myself to be a pretty open person, but sometimes I just have to shake my head and accept the fact that I can be as stupid as anyone. I am not perfect, may be not even close to it. There are times when I get angry, lose temper, raise my voice and throw tantrums. The adrenaline rush, brings the devil out of me, and make me do the most stupid things. Then I would want to hide myself behind my mom's saree, or bury myself in a pillow or yell at the top of my voice. At the end of it, I will be the one left with eyes stinging with tears. I want to run away from the myriad of arguments and the schedule of layovers in this journey of life.

I always wanted life to be like a flash of camera, with a flash of camera everything should be over and what is left should be a perfect picture - LIFE full of Happy Moments. But I understood, life doesn't work that way and even I've had my fair share of bad apples. Still occassionally I get lucky. Here are the diamonds in the rough  my Dad, my mom and my husband. Somehow life and the people around me, always threw profound lessons at me. My Dad stood tall in the face of adversity, and showed me how endurance and patience can be the building blocks of an everlasting bond. My mom was there on the sidelines always to inspire me through her live examples how sacrifice and support can nurture a relationship. And three years back my beloved husband bloomed in the garden of my life. He taught me the biggest lesson that there is no 'I' in ''WE' and there is only 'V' in 'LOVE'.

In the whole world, I could be anything and anybody, a care free girl, a joker, a dreamer, a story teller,  a snob, a studious book worm behind glasses and much more. But with him, I was me, just me and myself. I was a free spirit liberated from the pretensions and precautions of this world. With him I could share anything, my love, my loss, my fear, my insecurities, my heart aches and everything. He was that special someone. When I was with him parts of me would flow without fear of being judged.  I could stand up and declare that 'I'm not perfect', still I would not be left alone.

Now I know whenever I fall, he would be there on my side to pick me up, dust me off, hold me tight and tell everything would be alright. Like my dad, he too wished me to be frugal and taught me how to save, but not to deny myself of the little pleasures and surprises of life. My Mom used to bring even a single piece of chocolate for me without having it, I always kissed her in gratitude for the chocolate and not the deed. But now when he does the same thing, I started realising that the deed of 'sharing' is worthy of accolades than the object itself. I understood that even having a piece of chocolate together is a sign that you think of your partner. I have to admit and confess that sometimes I succumb to the temptation of yummy chocolate and eat it on my own [He calls me Little Glutton :-)]. My sincere thanks to my ma and my hubby dear for giving me lessons on the joy of sharing, whether it be materialistic or spiritual in nature.

Until I met him I never really understood the qoute of William Shakespeare that 'Love comforts like sunshine after rain'. Even after a bitter argument, he would be there on my side smiling at me and comforting me by many of his humorous bits. The aching heart and eyes brimming with tears which seemed to exacerbate one another found solace only in his arms. Everything seems to be serenely romantic, ironically in the embrace of the guy with whom I was having a heated conversation just a few minutes back. Now I am pretty sure that William Shakespeare might have also experienced something of this sort. May be love can make me a poet too some day, who knows??!!!Life is always presenting a treatise on the mysteries of love and relationship infront of me through my parents , my husband, and innumerable people that I came across in this journey. Ma and Papa taught me how mutual respect and selfless care for one another can foster a marriage. As a teenager, I used to make fun of marriage as a relationship that merely sticks on the thread of 'mangalsutra' or 'thaali charadu', but now I know the real thread of relationship is in the bonding of the hearts. Marriage and Relationship is a commitment to keep your partner before yourself.  Even though it was me who taught him to enjoy the ice lollies with passion, it was him who taught me to live my life to the fullest, both in black and white. He taught me how to forgive quickly, kiss slowly, love selflessly and smile readily. I am still learning my lessons to be a good daughter, a good wife and preparing myself for the next level of big responsibilty. I cherish all those special moments we had and I have locked them in my heart as our sweet memories.The word 'RELATIONSHIP' is a huge one, with it comes the inevitable tag 'RESPONSIBILITY'. Over these years I have learnt one thing, to grow the sapling of any relationship love is the one and only 'ELIXIR'. And in Love there is no 'I' but only a very big 'V'. It depends on each one of us to realize the importance of this 'V' and get away from the egoistic 'I' to build our eternal 'LOVE' Stories. In a relationship you must be ready to 'SACRIFICE' anything and everything just to see a 'SMILE' on your loved ones face and this 'SUPPORT' you render to your partner is the true symbol of 'SELFLESS' Love.  If all these 4 S's are there in your life, then you can be confident of your relationship and there is no reason for anyone to be 'SCARED' of losing the charm of your love life. Are you all ready for it????  That is the only question left. If every one gets their lessons like me, then I am pretty sure that the urban divorces that sped up to fever pitch could dwindle away. For any relationship to work, only thing that you need to have is a really big heart to care, to cherish, to forgive, to love and to treasure all those scattered little droplets called 'MOMENTS' from the ocean of 'LIFE'. If you can pick the diamonds from the rough, then your special 'MOMENTS' would turn out to sweet 'MEMORIES'. And you can seal your memories in your heart for years to come. I kindly request every one who reads this to open your eyes, not to waste time and tell your loved ones how much they mean to you. Wish all of you a life full of 'SWEET MEMORIES'........


Tuesday, November 16, 2010

പിന്നെയും പിന്നെയും

മുള്ളുകള്‍ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും
പനിനീര്‍ പൂക്കള്‍ പിന്നെയും പൂക്കും

കല്ലുകള്‍ എത്രയാണെങ്കിലും
യാത്രികര്‍ പിന്നെയും വഴി നടക്കും

സൂര്യനെത്ര കത്തി ജ്വലിച്ചാലും
സൂര്യകാന്തികള്‍ പിന്നെയും ചിരി തൂകും

 പുകപോലോര്‍മ്മകള്‍  ചുരുളഴിയുമ്പോഴും
നീയൊരു  നറു മണമായെന്നില്‍ പിന്നെയും തങ്ങി നില്‍ക്കും

പകയാല്‍ നിന്‍ ഹൃദയം പുകയുമ്പോഴും
പിന്നെയും പിന്നെയും ഒരു കനവായി നീ പിറക്കും......

Monday, November 15, 2010

എല്ലാം മറന്നു

പാട വരമ്പത്ത് വഴികാട്ടാന്‍
കൂട്ടുണ്ടായിരുന്ന നിലാവിനേക്കാള്‍
പ്രഭയുള്ള എമര്‍ജന്‍സി വന്നപ്പോള്‍
നീ വഴി  മറന്നു...

പണ്ട് ദിനേശ് ബീടിക്കായി
കാത്തിരുന്ന നിനക്ക്
ആരോ വില്ല്സ് തന്നപ്പോള്‍
നീ കഴിഞ്ഞ കാലം മറന്നു...

കടലാസ്സു തോണികളില്‍ പ്രണയം
തീരത്തടുക്കുന്നതും നോക്കിയിരുന്നപ്പോള്‍ 
കൊറിയറില്‍ വന്ന പ്രണയോപഹാരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ 
നീ എന്നെ മറന്നു...

ഇരുളിന്‍റെ മറവില്‍ വിറയ്ക്കുന്ന അധരങ്ങളാല്‍
തന്ന ചുംബനങ്ങള്‍ക്ക് ചൂടാറി തുടങ്ങിയപ്പോള്‍  
ചായം പൂശിയ ചുണ്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍ 
നീ എന്നെ മറന്നു... 

മണ്ണിന്‍റെ ഗന്ധവും വിയര്‍പ്പിന്‍റെ ചൂരുമുള്ള 
 മേനിയ്ക്ക്  മോടി കുറഞ്ഞപ്പോള്‍
ബ്യൂട്ടി പാര്‍ലാലുകളിലെ  ബാര്‍ബി ഡോള്ലുകള്‍ക്കിടയില്‍
നീ എന്നെ മറന്നു...


പകലുകളുടെ താണ്ഡവവും
ഇരവുകളുടെ  പേക്കൂത്തിനുമൊടുവില്‍
നിന്‍റെ നോക്ക്കുത്തികള്‍ നിന്നെ കയ്യൊഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും
ഞാനുമെല്ലാം മറന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു, നിന്നെയും മറന്നു....

Sunday, November 14, 2010

പര്‍ദ്ദയ്ക്കുള്ളില്‍

കറുത്ത പര്‍ദ്ദയ്ക്കുള്ളിലെ സുറുമയിട്ട
നനഞ്ഞ മിഴികള്‍
നിന്നെ തേടി അലയുന്നു.....

കൈവെള്ളയില്‍ ചിന്നി ചിതറി കിടക്കുന്ന
ഭാഗ്യ രേഖകളില്‍ മൈലാഞ്ചിയിട്ട്
ആരും കാണാതെ നിന്നെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നു...

ഉള്ളില്‍ നീ കത്തി നില്‍കുമ്പോഴും
മൊഞ്ചുള്ള പെണ്ണല്ലേ ചെഞ്ചുണ്ടില്‍ തേനല്ലേ
നിന്‍റെ നിക്കാഹിനായി പാടുന്നു....

അസര്‍ മുല്ലപൂക്കള്‍ പോലുള്ള പ്രണയം
ഖബര്‍ അടക്കത്തിനായി ഒരുങ്ങുമ്പോള്‍
നീ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ അത്തര്‍ സമ്മാനിക്കുന്നു...

 നീയറിഞ്ഞില്ല ഇന്നെന്‍റെ പ്രണയവും പെണ്മയും
ഈ പര്‍ദ്ദയ്ക്കുള്ളില്‍ കിടന്നു
നിന്‍റെ അത്തറിന്‍റെ  ഗന്ധത്തില്‍  ശ്വാസം മുട്ടി പിടയുന്നു...


Wednesday, November 10, 2010

സ്ലേറ്റു

നീ എഴുതിയതെല്ലാം ഏറ്റു വാങ്ങുന്ന ഒരു  സ്ലേറ്റായിരുന്നെങ്കിലും  
ഞാന്‍ എഴുതി എഴുതി തേഞ്ഞു തീരുന്ന ഒരു സ്ലേറ്റ് പെന്‍സിലാവാന്‍  കൊതിച്ചു
ഒരിക്കലും മായാത്ത നമ്മുടെ പ്രേമ കാവ്യം ആ സ്ലേറ്റില്‍ ഞാന്‍ കുറിച്ചിരുന്നു.....

ഞാന്‍ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ സ്ലേറ്റും ചട്ടയും പീഞ്ഞ പെട്ടിക്കുള്ളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും
നീ എന്‍റെ സ്ലേറ്റ് പെന്‍സിലുകളെയൊക്കെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു
എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്ത ഇ-മെയില്‍ പ്രണയങ്ങള്‍ തേടി അലയുകയായിരുന്നു....

എല്ലാം തുണ്ടം തുണ്ടമായി ഭാഗം വയ്ക്കുന്നതിനിടയില്‍
നീ ക്ലാവ് പിടിച്ച പിച്ചള പാത്രങ്ങളെ പോലും കണക്കു കൂട്ടി
വടക്കിനിയുടെ ഒരു കോണിലെരിയുന്ന   ഈ കെടാവിളക്ക് മാത്രം കണ്ടില്ലായിരുന്നു....

ഇന്നീ  നാലുകെട്ടിന്‍റെ പടിപ്പുരയ്ക്കു പുറകില്‍
നീ കയ്യൊഴിഞ്ഞു പോയ പുരാ വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തില്‍
ആണ്ടില്‍ ഒരു പിടി ബലി ചോറിനായി ഞാനിന്നും കാത്തിരിക്കുന്നു.....

ഈ പറമ്പിന്‍റെ ഏതോ ഒരു കോണില്‍
നിന്‍റെ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള കൌതുക വസ്തുവായി
ആ സ്ലേറ്റ് മാത്രമിന്നും  നഷ്ടങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യ പത്രമായി നിലകൊള്ളുന്നു....

Wednesday, November 3, 2010

Aankhein Thi Yaa......

आँखें थी या......


आँखें थी या झीलों की शहर
मैं इनमें ढूंढता रहा अपनी तस्वीर
और मानता रहा तुमको अपनी तकदीर
हैं  खुदा, क्यूँ मेरे दिल को लगा इतना बड़ा तीर